fbpx
วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เรื่อง การเข้าถึงมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ทำการค้าขาย ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
ของลูกค้าที่ค้าขายกับ บริษัท บีเจ ริชออโต้จำกัด (โยรัชดาbybank สาขารัชดา)
เรื่อง การเข้าถึงมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ทำการค้าขาย ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566