fbpx
วันจันทร์, 8 กรกฎาคม 2567

เข้าตรวจเยี่ยมโชว์รูม สมบัติยนตรการสุรินทร์

20 ก.ย. 2020
104

คุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกับคุณดาลัด รยะสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าตรวจเยี่ยมโชว์รูม สมบัติยนตรการสุรินทร์(หจก. สมบัติยนตรการสุรินทร์) คุณสมบัติ เงางาม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้คำแนะนำการใช้ฉลากรถยนต์ใช้แล้ว และหลักฐานการรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วร่วมกัน เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา